พิธีการทาง ทาง ศุลกากร

ในฐานะตัวแทนที่มีใบอนุญาต ระบบออนไลน์ของบริษัทที่เชื่อมโยงกับกรมศุลกากรไทยจะเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ เช่น e-import, e-export และระบบพิธีการสินค้าแบบไร้กระดาษ นอกจากนี้ เรายังมุ่งเน้นที่การหลีกเลี่ยงโอกาสที่จะเกิดความล่าช้าในการผ่านพิธีการ และลดค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบของกรมศุลกากร ด้วยใบอนุญาต AEO เรารับประกันได้ว่าเป็นผู้ให้บริการตัวแทนออกของที่มีมาตรฐานสูง นอกจากนี้เรายังให้สิทธิพิเศษแก่ลูกค้าด้วยบริการที่ปรึกษา เช่น ยื่น BOI, ยื่นเขตปลอดอากร, ขอคืนอากร, ส่งออกซ้ำ, นำเข้าซ้ำ เนื่องจากเราเป็น One Stop Service ในการส่งสินค้า ไม่เพียงแต่สินค้าของคุณจะส่งตรงเวลาเท่านั้น แต่เรายังช่วยคุณประหยัดค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่อาจเกิดขึ้นอีกด้วย

เรารับผิดชอบ
36k+

ขนส่งทางอากาศเป็นตันต่อปี

เราครอบคลุม
148+

ขนส่งทางอากาศเป็นตันต่อปี

FOR FURTHER INQUIRIES