การขนส่ง ทางอากาศ

บริการขนส่งสินค้าทางอากาศของเราครอบคลุมทุกทวีป ด้วยการเชื่อมต่อที่กว้างขวางกับสายการบิน เราจึงสามารถให้บริการตารางเที่ยวบินที่หลากหลายและอัตราที่แข่งขันได้สำหรับทั้งการขนส่งนำเข้าและส่งออก

เรารับผิดชอบ
36k+

ขนส่งทางอากาศเป็นตันต่อปี

เราครอบคลุม
148+

ขนส่งทางอากาศเป็นตันต่อปี

การขนส่งทางอากาศ

ด้วยการเชื่อมต่อกับสายการบินชั้นนำและเชื่อถือได้
การส่งมอบที่น่าพอใจในทุกวิธีการ เที่ยวบินตรง, เที่ยวบินระหว่างเดินทาง,
และสนามบินต่อสนามบิน
        o เที่ยวบินทั่วไป
        o ดีจี คาร์โก้
        o สินค้าที่เน่าเสียง่าย
        o สินค้าแช่แข็ง

FOR FURTHER INQUIRIES