การขนส่ง ทางทะเล

บริการขนส่งสินค้าทางทะเลของเราครอบคลุมทุกทวีป ด้วยสายสัมพันธ์ที่กว้างขวางของเรากับสายการเดินเรือ เราจึงสามารถให้บริการตารางการเดินเรือที่หลากหลายและอัตราที่แข่งขันได้สำหรับการขนส่งทั้งการนำเข้าและส่งออก

เรารับผิดชอบ
36k+

ขนส่งทางอากาศเป็นตันต่อปี

เราครอบคลุม
148+

ขนส่งทางอากาศเป็นตันต่อปี

การขนส่งทางทะเล

เราสามารถตอบสนองความต้องการเฉพาะของลูกค้าในการขนส่งสินค้าในตู้คอนเทนเนอร์ทั้งแบบเต็มตู้คอนเทนเนอร์ (FCL) และน้อยกว่าตู้คอนเทนเนอร์ (LCL)

การขนส่งทั่วไป

การขนส่ง ดีจี

สินค้าที่เน่าเสียง่าย

สินค้าแช่แข็ง

FOR FURTHER INQUIRIES